Rozširujúce služby majú za úlohu predovšetkým zjednodušiť a zefektívniť prístup k tomu často najcennejšiemu, čo firma vlastní, a to k Vašim dátam. Tiež majú za úlohu ochrániť Vaše dôležité údaje pred ich stratou alebo (úmyselným či neúmyselným) poškodením. Tieto služby sú účtované podľa počtu skutočne aktívnych používateľov v účtovanom mesiaci, s trojmesačnou bezplatnou skúšobnou prevádzkou. Pri využívaní viacerých platených služieb poskytujeme individuálne zľavy.

 

SOGo Groupware

Emailový klient a plánovač, zjednodušujúci prácu v tíme a ponúkajúci široké možnosti zdieľania údajov a synchronizácie s mobilnými (Android/iOS) aj deskoptovými (Windows/Max/Linux) klientami.

 

Seafile

Platforma pre synchronizáciu a zdieľanie súborov v tíme. Umožňuje organizáciu súborov do knižníc, ich šifrovanie, zdieľanie so skupinou/užívateľmi/externými spolupracovníkmi, automatickú synchronizáciu s lokálnymi adresármi aj prístup cez mobil.

 

SnapPass

Aplikácia pre bezpečné zdieľanie tajomstiev (napr. hesiel, kľúčov atď…). Uložené tajomstvo je zašifrované a jednorázovo prístupne iba cez vygenerovanú url linku, ktorú je možné zdieľať bez obáv z prezradenia.

 

Messenger (pripravujeme)

Služba umožnuje jednoduchú komunikáciu pomocou textu, hlasu alebo videa, videokonferencie a rýchle posielanie súborov. Je bezpečnejšou alternatívou k verejným službám ako sú napr. Skype alebo Facebook Messenger.  Messenger ponúka viac súkromia a izoluje Vašu (firemnú) komunikáciu od zvyšku sveta.

 

GPS Monitoring (pripravujeme)

Real-time sledovanie polohy mobilných zariadení (Android, iPhone, …), sledovanie trasy, rýchlosti atd.. Všetky údaje sú k dispozíciu cez webový prehliadač zobrazené na mapke.

 

PC Backup (pripravujeme)

Automatické zálohovanie celých počítačov na lokálny backup server. Systém zálohuje všetky zmeny priebežne a umožňuje rýchlu obnovu celého počítača pri výpadku alebo poškodení disku a tiež napr. aj obnovu zmazaného súboru alebo návrat k predchádzajúcemu stavu napr. ak sa upgrade software nepodarí. Pre potrebe ešte vyššej ochrany je možné lokálny backup server šifrovane zálohovať v Cloude (off-site backup).

 

VPN Gateway (pripravujeme)

Prístup do Vašej súkromnej/firemnej siete odkiaľkoľvek na svete. Lokálny prístupový vo Vašej sieti je plne vo Vašej správe cez jednoduché GUI rozhranie, cez ktoré môžete prideľovať prístupy do Vašej siete. Náš systém poskytuje centrálny prístupový bod, aby bolo možné sa ku Vám odkiaľkoľvek pripojiť. Podpora pre Windows, Android, iPhone, Linux.