5,0075,00

Mesačný poplatok za prístup k službe.

Uplatňuje sa obmedzenie na objem prenesených dát, podľa vyhradenej kapacity siete používanej Hostingovej služby.

Katalógové číslo: - Kategórií:

Emailový klient a plánovač, zjednodušujúci prácu v tíme a ponúkajúci široké možnosti zdieľania údajov, delegovania prístupu a synchronizácie s mobilnými aj deskoptovými klientmi.

Možné objednať len so službou Hosting.

Počet Užívateľov

1-10, 11-25, 26-50, 51-75, 76-100, 100 a viac

Funkcie

 • usporiadanie pošty pomocou štítkov
 • vytváranie úloh a udalostí priamo z prijatých emailov
 • vytvárania a zdieľanie kalendárov a adresárov
 • kategorizácia udalostí a úloh
 • delegovanie prístupu k poštovému účtu
 • zdieľanie poštových priečinkov medzi užívateľmi
 • centrálne filtrovanie pošty priamo na serveri
 • webmail s prístupom k viacerým emailovým účtom
 • natívna podpora pre Microsoft Outlook a Thunderbird
 • podpora Microsoft Exchange ActiveSync pre prístup z mobilu (Android/iPhone)
 • zálohovanie SMS (ak to podporuje mobilný klient)
 • OpenSource riešenie z možnosťou migrácie na vlastný server

Príklady využitia

Skupinová adresa

Firma má definovanú skupinovú adresu napr. obchod@firma.sk. Priečinok Doručená pošta tejto sprístupníte celému obchodnému oddeleniu.

Keď do tejto schránky príde e-mail, voľný obchodník si ho presunie do svojej schránky a začne ho vybavovať. Po presunutí sa e-mail stratí zo spoločného priečinku, takže sa nemôže stať, že by ten istý mail začal riešiť ďalší obchodník a strácal tak čas duplicitnou robotou.

Triedenie pošty

Asistentka má prístup k pracovným e-mailom vedúceho a triedi ich. Niektorú korešpondenciu vybaví sama, nevyžiadané ponuky vymaže, ostatné šéfovi roztriedi do určených priečinkov a označí značkami podľa typu a dôležitosti. Vedúci nestráca čas v záplave e-mailov a môže sa plne venovať podstatným činnostiam.

Zastupovanie pracovníka

Počas dovolenky môže pracovník jednoducho sprístupniť svoju poštu kolegovi, aby žiadna dôležitá pošta nezostala nepovšimnutá.

Zdieľaný adresár (kontakty)

Zamestnanci obchodného oddelenia používajú spoločný adresár obchodných partnerov. Eliminuje sa tak viacnásobné spracúvanie kontaktných informácií. K adrese zadanej jedným zamestnancom majú okamžite prístup všetci. Adresa samozrejme neznamená len meno a e-mail, ale môže obsahovať aj telefónne čísla, poštovú adresu a ďalšie informácie.

Zdieľaných adresárov môže mať firma samozrejme viac, s rôznymi oprávneniami zdieľania. Zároveň je možné si sprístupniť tento adresár na mobilnom telefóne a mať kedykoľvek k dispozícií všetky firemné kontakty.

Zdieľané kalendáre a plánovanie úloh

Vedúci má prístup ku kalendárom podriadených a môže im plánovať úlohy a zároveň má prehľad o rozvrhnutí o plánovaných stretnutiach alebo iných dôležitých udalostiach.