S partnerským programom získate pravidelnú odmenu za každého odporúčaného dlhodobého klienta. Odmenu je možné využiť ako zľavu na odoberané služby, alebo si ju nechať za stanovených podmienok vyplatiť.

Odmeny za Hosting a Rozširujúce služby

  • 50% ročne z objednávky za celý prvý a druhý rok
  • 20% ročne z objednávky za celý tretí, štvrtý a piaty rok
  • 10% ročne z objednávky za každý ďalší rok

Odmeny za VPS

  • 10% ročne z objednávky za celý prvý rok
  • 5% ročne z objednávky za každý ďalší rok

Výška odmeny partnerského programu sa môže zmeniť !