[wpdomainchecker]

 


Meno Cena Objednať
.sk doména 11,00
spinner
.eu doména 9,00
spinner
.cz doména 10,00
spinner
.com doména 11,00
spinner

Všetky ceny sú uvedené bez DPH !

Informácia: Poskytovateľ sprostredkováva registráciu domény u správcu príslušnej národnej alebo nadnárodnej domény. Registrácia národných alebo nadnárodných domén sa spravuje pravidlami a podmienkami príslušného národného alebo nadnárodného správcu domény, platnými v čase registrácie pre príslušnú doménu. Ceny uvedené za jednotlivé doménu sú iba informačné, konečná cena môže byť upravená podľa aktuálnej ceny stanovenej správcom príslušnej národnej alebo nadnárodnej domény.