Cenník Domén

spoločnosti dob s.r.o.

  • .sk doména 20 EUR za rok / 11 EUR za rok so zľavou / 7 EUR nové domény so zľavou
  • .cz doména 20 EUR za rok / 10 EUR za rok so zľavou
  • .eu doména 20 EUR za rok / 9 EUR za rok so zľavou
  • .com doména 20 EUR za rok / 9 EUR za rok so zľavou
  • ostatné domény cena na požiadanie

Zľavy:

  • Zľava sa poskytuje Užívateľom hostingových služieb dob s.r.o. alebo pri objednaní domény na 3 a viac rokov, ak to správca domény umožňuje.

 

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Cenník platí od 1.9.2017.

Informácia: Poskytovateľ sprostredkováva registráciu domény u správcu príslušnej národnej alebo nadnárodnej domény. Registrácia národných alebo nadnárodných domén sa spravuje pravidlami a podmienkami príslušného národného alebo nadnárodného správcu domény, platnými v čase registrácie pre príslušnú doménu. Ceny uvedené za jednotlivé doménu sú iba informačné, konečná cena môže byť upravená podľa aktuálnej ceny stanovenej správcom príslušnej národnej alebo nadnárodnej domény.